Aanmelden

Om je aan te melden voor “Tourclub DSE” gebruik je onderstaand inschrijfformulier.
Gegevens zullen gebruikt worden voor ledenadministratie NTFU en onze eigen club ledenadministratie.
De jaarcontributie bedraagt € 80,-, per jaar, elk jaar vanaf 1 januari,  en dient per jaar voldaan te worden op bankrekeningnr: NL 24 INGB  0009 0767 51 
van “Tourclub DSE ” met vermelding van je naam en geboortedatum