Algemene voorwaarden

De organisatie, Tourclub DSE, organiseert op vrijdag 21 juni en 22 juni 2024 de Tour tocht Luxemburg – Etten-Leur en stelt hiervoor de volgende voorwaarden:

 • Deelname aan Luxemburg-Etten-Leur is op eigen risico.
 • Een deelnamebewijs is pas definitief geldig indien het (volledig) verschuldigde bedrag aan inschrijfgeld is voldaan.
 • Nadat het inschrijfgeld in voldaan is de deelname binnen 14 dagen na inschrijving nog kosteloos te annuleren. Stuur een mail aan info@tourclubdse.nl en we storten het inschrijfgeld terug. Daarna kunnen we het inschrijfgeld niet meer annuleren/terugstorten.
 • Deelname aan de tocht en toegang tot de verzorgingsposten op de route is alleen mogelijk voor geregistreerde deelnemers.
 • Deelnamebewijzen zijn strikt persoonlijk en mogen niet overgedragen worden aan derden. De persoonlijke gegevens op het deelnamebewijs worden onder geen enkel beding gewijzigd door de organisatie.
 • Met het aanmelden voor de Tour tocht Luxemburg-Etten-Leur zijn deelnemers zich er van bewust dat zij in een voldoende gezonde en conditionele staat zijn om aan deze tocht deel te kunnen nemen.
 • Dat zij beschikken over een deugdelijke fiets en materiaal in orde is.
 • Het dragen van een valhelm is gedurende de gehele tour tocht verplicht.
 • Het karakter van het evenement is geen wedstrijd, maar een gezamenlijke peletontocht.
 • De deelnemers dienen zich te gedragen als alle andere weggebruikers en nemen geen uitzonderingspositie in. Alle verkeersregels zijn van toepassing en dienen te worden gerespecteerd. Hieronder valt ook het naast elkaar fietsen. Dit is toegestaan met maximaal 2, mits dit geen hinder veroorzaakt.
 • Deelnemers respecteren overige weggebruikers en bewoners.
 • Deelnemers hebben respect voor natuur en milieu en deponeren afval (ook bananenschillen) in de daarvoor bestemde afvalbakken bij start, verzorgingsposten en finish.
 • Deelnemers zijn volledig bewust van alle risico’s die deelname met zich mee brengt.
 • Deelnemers waken over hun eigen veiligheid en de veiligheid van overige weggebruikers.
 • Tijdens de tour tocht zal het peleton begeleid worden door volgauto’s en motorbegeleiding.
 • Deelnemers moeten onverwijld de aanwijzingen van de politie en de organisatie opvolgen.
 • De organisatie is in geen geval aansprakelijk voor ongevallen of schade dan wel verlies en/of diefstal van persoonlijke voorwerpen van de deelnemer.
 • Deelnemers kunnen bij ongeoorloofd gedrag, het zich niet houden aan de verkeersregels en bij het niet opvolgen van aanwijzingen van de politie en organisatie van verdere deelname worden uitgesloten.
 • Deelnemers kunnen voorkomen op foto- en videomateriaal dat voor promotionele doeleinden worden ingezet en verklaren met hun deelname hiermee akkoord te zijn.

  Deelnemer verklaart:
 • Kennis te hebben genomen van het (gedrags)reglement / algemene voorwaarden en zich daaraan te houden
 • Deel te nemen aan Luxemburg-Etten-Leur op eigen risico.
 • Voor het volbrengen van de toertocht voldoende gezond en in conditioneel welzijn te verkeren
 • Over deugdelijk materiaal te beschikken wat voor deze tocht zeker relevant is.
 • Op de hoogte te zijn dat de organisatie niet aansprakelijk is voor ongevallen en/of schade dan wel verlies en/of diefstal van persoonlijke voorwerpen van de deelnemer.
 • Door bij inschrijving dit te bevestigen met de bovenstaande algemene voorwaarden akkoord te gaan