Tourclub DSE overhandigd “Stichting Nu Jij” cheque

Afgelopen donderdag hebben we met grote trots en voldoening de cheque overhandigd aan de “Stichting Nu Jij”.
Het totale bedrag wat we uiteindelijk over konden dragen was € 1500,-. Een mooi bedrag wat zeker van pas zal komen bij de activiteiten die
“Stichting Nu Jij ” organiseert voor chronisch zieken kinderen in de leeftijd van 4-12 jaar en hun begeleiders. “Tourclub DSE” wil bij deze dan ook alle begunstigers bedanken die dit mooie bedrag bij elkaar gebracht hebben. Hartelijk dank hiervoor !!!

De avond werd tevens benut om nog eens terug te blikken op het geweldige weekend “Luxemburg-Etten-Leur”
Op enkele afmeldingen na waren alle deelnemers en begeleiders aanwezig en werd er zeer positief terug gedacht aan de eerste Luxemburg-Etten-Leur.
De meeste aanwezige deelnemers en begeleiders zouden weer graag een herhaling zien van dit weekend, en dit gaan we dan ook zeker doen.
In het weekend van 19 en 20 juni 2020 zal de tweede editie gaan plaats vinden. De eerste voorbereidingen gaan we binnenkort weer bespreken.
We houden jullie op de hoogte via deze site over de ontwikkelingen over de volgende editie!!